12/10/2012 BHAGYANIDHI (BN-54) LOTTERY RESULT

Official result of Kerala lottery Bhagyanidhi (BN-54) is up dated on 12/10/2012

=========================

 Kerala State Lotteries - Result

12 October 2017

Bhagyanidhi (BN-54)

=========================

=========================


1st Prize- Rs :4,000,000/- & Innova Car 
BH 193749 (Kannur)Consolation Prize- Rs. 10,000/- 

BG 193749 BJ 193749 
BK 193749 BL 1937492nd Prize- Rs :100,000/- 

BG 175529 (Malappuram)FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS3rd Prize- Rs. 10,000/- 

02794th Prize- Rs. 5,000/- 

2119 3067 5570 7031 8852

88725th Prize- Rs. 2,000/- 

4537 5345 5847 6932 71856th Prize- Rs. 1,000/- 

0236 1931 2103 3908 4614

4761 7260 7610 8196 89167th Prize- Rs. 500/- 

1942 2239 3692 4052 4433

4547 4754 6057 7846 91628th Prize- Rs. 100/- 

0870 1276 3762 4349 4644

5048 5815 6528 7490 99209th Prize- Rs. 50/- 

0005 0131 0246 0362 0507

0528 0537 0651 0655 0777

1259 1698 1766 1870 1963
1968 2149 3008 3099 3317
3849 4012 4251 4418 4875
4963 4986 5000 5548 5836
5856 5907 6236 6326 6451
6656 7218 7236 7311 7705
7756 8498 8777 8857 9006
9518 9566 9613 9664 9844
          

=========================

Bhagyanidhi (BN-54)

12 October 2017

=========================

 
Official Result of kerala lottery Bhagyanidhi (BN-54) on  12 October 2012
          Kerala lottery result  official copy of Bhagyanidhi(BN-54)result on 12.10.2012


=========================

=========================

Next Bhagyanidhi (BN-55) lottery draw will be held on 19/10/2012 

=========================
BN-54 Bhagyanidhi Kerala lottery result on 12-10-2012 dated. Bhayanidhi BN-54 Kerala lottery Bhagayanidhi BN-54 dated 12 October 2012. result on 12-October-2012 numbered BN-54 Kerala lottery 54 bn Bhagyanidhi bn-54 draw at 3:30 PM. BN-54 Kerala lottery Bhagyanidhi on 2012-10-12. Bhagyanidhi bn-54 Kerala lottery result at 4:30 PM on 12/10/2012. Check result bn-54 bhagyanidhi on 12.10.2012. Bhagyanidhi BN-54. BN-54 Bhagyanidhi lottery number 54 on October 12, 2012 result of Bhagayanidhi BN-54 Bhagyanidhi bn-54 result on 2012-10-12.
=========================
Kerala lottery result official copy of Bhagyanidhi (BN-54) on  12 October 2012
Picture of Kerala lottery Bhagyanidhi


Guessing | Prediction | Previous Results

Dated : 26-04-2018 | KARUNYA PLUS KN-210 Lottery Guessing
காருண்யா பிளஸ் KN-210 லாட்டரி கணிப்பு போட்டிகள்
കാരുണ്യാ പ്ലസ് KN-210 ലോട്ടറി പ്രവചന മത്സരങ്ങൾ
Kerala lottery Guessing Competition KARUNYA PLUS KN-210

 KARUNYA PLUS KN-210 Lottery Prediction | Dated : 26-04-2018
வெற்றி வாய்ப்பு எண்கள் | காருண்யா பிளஸ் KN-210 லாட்டரி
വിജയ സാധ്യതാ നമ്പറുകൾ | കാരുണ്യാ പ്ലസ് KN-210 ലോട്ടറി
Kerala lottery Prediction KARUNYA PLUS KN-210
 Previous Kerala lottery results

Follow Us